Werken met de Roos van Leary + CD-ROM

Auteur:Sjaak Vane

  • Nederlands
  • 55 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • januari 2007
  • Samenvatting

    ‘De Roos van Leary’ is de aanduiding voor een gangbaar communicatiemodel binnen de hulpverlening. Het geeft een typering van acht verschillende gedragsstijlen – zoals leidend, helpend en opstandig gedrag p en het verklaart hoe zij elkaar beinvloeden.