Werken in het basisonderwijs / 2e

Werken in het basisonderwijs / 2e

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 2012
  • Samenvatting

    Werken in het basisonderwijs biedt de basiskennis die nodig is om zelfverzekerd en kundig te kunnen werken. Werken in het basisonderwijs gaat in op algemene bekwaamheden waarover een startende leerkracht dient te beschikken: samenwerken, reflectie en professionele ontwikkeling. Samen met het boek Pedagogisch-didactisch begeleiden en de website Kenisbasisstartendeleraar.nl biedt het de elementaire kennis van de onderwijspraktijk waarover elke startend startende leraar dient te beschikken.- Kennisbasis voor de startende leraar- Vanuit het perspectief van de aspirant-leraar- Actueel: passend onderwijs en opbrengstgericht werken