Werkboek Communicatieplanning

Werkboek Communicatieplanning


Auteur:Peter ‘T Lam

  • Nederlands
  • 88 pagina’s
  • Coutinho
  • november 2000
  • Samenvatting

    Communicatie is een beleidsinstrument, en om dit instrument ten volle te kunnen inzetten is een plan nodig ,waarin rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van een organisatie en haar relatiegroepen. In dit boek wordt ingegaan op het opstellen van een communicatieplan. Alle elementen van het beleidsproces en het communicatieplan staan aan het begin van het boek in schema weergegeven en worden in vier hoofdstukken aan de hand van stappen en vragen nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 wordt het begrip beleid toegelicht. Wat is beleid? Hoe komt beleid tot stand? Uit welke fasen en stappen bestaat het beleidsproces? Hoofdstuk 2 gaat nader in op de mogelijkheden van communicatie als beleidsinstrument. In welke omstandigheden is het nuttig om communicatie in te zetten en wanneer juist niet? Wat is de rol van de communicatieprofessional? In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe een communicatieplan wordt opgezet en uit welke elementen een communicatieplan bestaat; bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de keuzes die de communicatieprofessional bij iedere stap heeft. Het vierde hoofdstuk ten slotte beschrijft beknopt de fase waarin het proces wordt geevalueerd. Dit boek is een handleiding voor mensen die starten met een baan of een opleiding op het gebied van professionele communicatie. Het is ook geschikt voor mensen die binnen hun werk meer met communicatie willen doen. Studenten kunnen dit boek zelfstandig bestuderen en zich door het maken van de opdrachten de stof eigen maken. In elk hoofdstuk wordt verwezen naar relevante literatuur en overige informatiebronnen.