Wereldorde En Machtspolitiek

Wereldorde En Machtspolitiek


Auteur:K. Van Der Pijl

  • Nederlands
  • 309 pagina’s
  • Maklu
  • mei 1995
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een overzicht van de theorie over internationale politiek: Van Dante’s kritiek op de macht van de paus tot aan Fukuyama’s fantasie over het einde van de geschiedenis. Het boek gaat door tot de val van de Sovjet-Unie, de laatste wereldmacht die de hegemonie van het westen in de weg stond. Alle in dit boek behandelde auteurs worden geplaatst binnen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin ze schreven, vanuit de gedachte dat de geschiedenis van het denken de sleutel verschaft tot de geschiedenis in haar geheel. Kees van der Pijl laat zien dat een van de belangrijkste inzichten van de moderne Leer der internationale Betrekkingen is, dat ook het streven naar wereldorde een vorm van machtspolitiek is. De auteur levert met dit boek een basis voor eenieder die de hedendaagse internationale politiek wil begrijpen.