Wegwijs in de Vennootschapsbelasting / 2013

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting / 2013


Auteur:J.N. Bouwman

  • Nederlands
  • 1120 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is een uitgave waarin de problematiek van de vennootschapsbelastingcentraal staat. Bij het schrijven van de uitgave heeft voorop gestaan de lezer inbegrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek.Hiertoe zijn ook cijfervoorbeelden toegevoegd. De in de uitgave opgenomen jurisprudentie,resoluties en wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 1 juni 2013.In Wegwijs in de Vennootschapsbelasting komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:- de plaats van de VPB in het Nederlandse en Europese (belasting)recht;- subjectieve belastingplicht;- winstbepaling;- renteaftrekbeperkingen;- innovatiebox;- cooperatieregime;- bestedingsreserve;- afrekeningsbepalingen;- deelnemingsvrijstelling;- deelnemingsverrekening;- bedrijfsfusie, juridische splitsing en fusie, omzetting en terugkeerregeling;- fiscale eenheid;- objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten;- giftenaftrek;- verliescompensatie;- aanslag en aansprakelijkheid;- beleggingsinstellingen;- verzekeringsondernemingen.Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is geschikt voor fiscale opleidingen van universiteiten,hogescholen en daarmee vergelijkbare onderwijsvormen. Bovendien is de uitgave uitermategeschikt voor hen die werkzaam zijn in de (fiscale) praktijk.De Wegwijsserie omvat de volgende titels:- Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen;- Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen;- Wegwijs in de btw;- Wegwijs in de Fiscaliteit;- Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ;- Wegwijs in de Inkomstenbelasting;- Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht;- Wegwijs in de (internationale) verzekerings- en premieplicht;- Wegwijs in de Invordering;- Wegwijs in de Loonbelasting;- Wegwijs in de Overdrachtsbelasting;- Wegwijs in de Successiewet;- Wegwijs in de Vennootschapsbelasting.www.sdufiscaal.nl /wegwijsserie