Wegwijs in de invordering

Auteur:R.M.P.G. Niessen-Cobben

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • maart 2009
  • Samenvatting

    Wegwijs in de Invordering geeft een helder overzicht van deinvordering van met name rijksbelastingen door de ontvanger. Onderwerpen die hierbij onder andere worden behandeld zijn: de versnelde invordering, de dwanginvordering, de vordering onder derden, het fiscale voorrecht, het bodemrecht, de verrekening, het uitstel van betaling, de kwijtschelding, de materiele aansprakelijkheid, de formaliteiten van de aansprakelijkstelling, de verplichtingen van de burger jegens de ontvanger en de fiscaalrechtelijke bepalingen. Deze nieuwe druk behandelt de recente jurisprudentie en gaat daarnaast in op de girale betaling, de opdrachtgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de koper van een bestaande zaak en de tweede feitelijke instantie.