Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen

Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen

  • Nederlands
  • 480 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen staat de belastingheffing van deonderneming centraal. Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel devennootschapsbelasting (de eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap ende nv/bv). Uitgebreid komen de regels inzake de fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemeren de Vpb-ondernemer aan de orde. Specifieke onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling,fiscale eenheid, fusievormen en splitsing worden eveneens besproken. Tevens wordt de fiscaleregeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder behandeld, dit alles aan de hand van deWet IB 2001.Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen is in het bijzonder geschikt als studieboek voorhet onderwijs aan de HEAO, specifiek voor studenten in de studierichting Accountancy. Ookvoor fiscale (praktijk)opleidingen is de uitgave een uitstekend studieboek. Daarnaast kunnenbelastingadviseurs en administrateurs Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen alspraktisch naslagwerk hanteren.Dr. J.C.K.W. Bartel was voorheen staatsraad bij de Raad van State. Drs. W. Brink is partnerbij Ernst & Young belastingadviseurs. De andere auteurs zijn allen verbonden aan decapaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de ErasmusUniversiteit Rotterdam: Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (emeritus hoogleraar belastingrecht);prof. dr. J.C.M. van Sonderen (hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder devennoot-schapsbelasting en partner belastingadvieskantoor Wallast); dr. E. Boomsluiter(wetenschappelijk docent); mr. A.J.M. Arends (universitair docent en directeur VaktechnischBureau van Nexia Nederland) en prof. dr. A.C.G.A.C. de Graaf (bijzonder hoogleraarInternationaal beleid en fiscale autonomie en werkzaam bij het Ministerie van Financien).