Weg Van De Eenvoud

Weg Van De Eenvoud


Auteur:Godfried Ijsseling

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Scriptum
  • december 2011
  • Samenvatting

    In ons streven controle te houden over de problemen waarmee we ons geconfronteerd zien hebben we een maatschappij en organisaties gevormd die zo complex zijn, dat het ons steeds meer moeite kost daarin onze weg te vinden. Nog een ingewikkelde benadering is logischerwijs geen oplossing voor deze groei in complexiteit en onbeheersbaarheid. Juist nu de wereld complexer wordt, groeit de noodzaak te komen tot een eenvoudige aanpak.Weg van de eenvoud geeft concrete handvatten om een dergelijke eenvoudige aanpak vorm te geven. Een benadering waarin niet een ingewikkeld organisatiemodel, maar persoonlijke en professionele ontwikkeling de basis vormt voor een goed resultaat. Het geeft richting aan organisaties en mensen die de complexiteit achter zich willen laten en terug willen keren naar de essentie – hun oorspronkelijke inspiratiebronnen. Het biedt organisaties en de mensen die daar werken een logisch en duurzaam antwoord op de problemen van nu, dat zich als van nature ontvouwt wanneer zij bereid zijn deze weg van de eenvoud te gaan. “Een boek dat wars is van ophef, dat uitgaat van betrokkenheid en dat zich baseert op vakmanschap. Het is, ondanks de schijn van het tegendeel, een zelfportret. Wie het aandachtig leest, raakt als vanzelf in dialoog. Met de schrijver en zichzelf. Het roept op tot het goede gesprek en gaat het aan.” – Harry Starren, Algemeen Directeur de Baak.Godfried IJsseling (1963) begeleidt managers en professionals in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hij is auteur van het boek Persoonlijke ontwikkeling – Echtheid in professionaliteit (2008), en is sinds 1998 verbonden aan de Baak.