Weg Uit Wassenaar

Weg Uit Wassenaar


Auteur:F. Mouws

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • september 2004
  • Samenvatting

    Buch-bibliograaf Frans Mouws reist in zijn boek Weg uit Wassenaar de schrijver achterna. Niet de wereld over, maar het land door. Op zoek naar de man achter de schrijver. Op zoek naar de feiten achter de fictie. Gedurende zijn leven heeft Buch in drie Nederlandse plaatsen zijn anker laten vallen. Deze plaatsen spelen een belangrijke rol in zijn leven en werk. Eerst was daar natuurlijk Wassenaar waar Buch zijn jeugd doorbracht en veel inspiratie opdeed. Daarna volgde, in zijn ‘studententijd’, Leiden. In deze stad begon hij zijn carriere als stukjesschrijver. Hier werd de basis gelegd voor veel van zijn latere werk. Het verhaal eindigt met een korte beschouwing over de jaren in Amsterdam, waar hij tot zijn dood woonde.