Weest Manlijk, Zijt Sterk

Auteur:Jolande Withuis

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Bezige Bij
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Winnaar van de Grote Geschiedenis Prijs 2009Pim Boellaard was een held – een verzetsheld en een held in demanier waarop hij zijn jaren in de zwaarste concentratiekampendoorstond. Tijdens zijn gevangenschap in het ‘Oranjehotel’werd Boellaard als enige Nederlander ondervraagd door zowelHimmler als Heydrich en verbaasde hij deze hoge nazi’s doorzijn standvastigheid. Hij zat drie jaar gevangen, onder andere inhet Nacht und Nebel-kamp Natzweiler en in Dachau. Hoewelhij voluit een man was van God, Nederland en Oranje, prezenook de communisten hem later voor de hulp en bemoedigingdie hij zijn medegevangenen had gegeven.Na de oorlog bleef hij voor voormalige verzetsmensen een grotesteun. Een openbare rol als ‘verzetsheld’ vervulde hij echterniet. Hij zette zijn succesvolle carriere als verzekeringsdirecteurvoort. Aan de hand van zijn dagboeken, waarover de auteurkon beschikken, volgen we op de voet hoe Boellaard oorlog engevangenschap doorstond, hoe hij als trouwe vriend van prinsBernhard de crises rond het koningshuis beleefde en hoe hij zijningrijpende oorlogservaringen verwerkte.Jolande Withuis, die Boellaard sprak voor haar boek Na hetkamp (2005), schetst inWeest manlijk, zijt sterk het portretvan een man van staal met onverwacht zachte kanten.