Boekbeschrijvingen

Wee De Genen


Auteur:Koos Neuvel

  • Nederlands
  • 214 pagina’s
  • Meinema
  • maart 2000
  • Samenvatting

    De biologie is in opmars. Zij beperkt zich niet langer tot het wet en wee van planten dier, maar laat tegenwoordig haar licht evenzeer schijnen over mens en maatschappij, ethiek en religie. Een opmerkelijke ontwikkeling. Want wie nog geen twintig jaar terug menselijk gedrag biologisch wilde onderzoeken en verklaren, kon rekenen op fel verzet. Op zeer uiteenlopende terreinen wordt inmiddels biologisch onderzoek verricht. Tegen onderzoek naar de genetische bepaaldheid van agressie lijkt niemand nog bezwaar te hebben. In de psychiatrie spreekt men thans over patienten die ziek zijn en pillen behoeven, en niet meer over ‘clienten’ die ‘gewoon anders’ zijn. En van sekseverschillen mag gezegd worden dat ze van biologische aard zijn, en niet, zoals feministes claimden, veroorzaakt door opvoeding en sociaal milieu. Zelfs de oorsprong van religie en moraal ontkomt niet aan een biologische duiding. In deze bundel gaat Koos Neuvel in gesprek met wetenschappelijke onderzoekers die nauw betrokken zijn bij deze nieuwe trend in de wetenshap. De interviews bieden een caleidoscopisch beeld van een ontwikkeling die zich op zeer uiteenlopende onderzoeksgebieden voordoet en die zich in korte tijd een belangrijke plaats heeft verworven binnen het wetenschappelijke denken. Wat verklaart de plotselinge populariteit van deze controversiele zienswijze? Wat is het maatschappelijk effect ervan op bijvoorbeeld criminaliteitsbestrijding en geestelijke gezondheidszorg? En wat zijn de consequenties voor ons zelfbeeld, voor onze kijk vooral op mens en wereld?

    Exit mobile version