Wat leiders drijft

Wat leiders drijft


Auteur:Manfred F.R Kets de Vries

  • Nederlands
  • 362 pagina’s
  • Nieuwezijds B.V.
  • november 2006
  • Samenvatting

    Emotionele intelligentie heeft direct economisch nut: zonder gevoel geen passie, zonder passie geen actie, zonder empathie geen invloed, zonder sympathie geen samenwerking. Alles wat mensen belangrijk vinden, heeft een emotionele lading. Manfred Kets de Vries verkent de rol van emotie in peroonlijkheid, leiderschap, besluitvorming en groepsdynamica. Hij biedt inzicht in menselijk gedrag in organisaties en laat zien hoe dat ten goede kan worden veranderd.Er is een groot verschil tussen wat leiders zeggen en wat zij doen. Die discrepantie komt voort uit het gebrekkige besef dat leiders hebben van hun eigen drijfveren en stemmingen. Managers zijn vaak te rationeel: ze roepen wel iets over emotionele intelligentie, maar ze doen niets liever dan processen beheersen, projecten beheersen, of het beheersen beheersen. Het gevoel komt nauwelijks aan bod, totdat het misgaat omdat medewerkers en personeel niet zonder gevoel blijken – en klanten niet, afnemers niet, kiezers niet en kopers niet.Dit boek is een manifest van de overtuiging dat alleen organisaties met een hoog EQ succesvol zijn. Het biedt leidinggevenden instrumenten om beschouwender te worden, het geeft een bril om naar mensen en concepten te kijken en ongewoon gedrag bij zichzelf en anderen begrijpelijk te maken en te veranderen.Het belangrijkste thema van dit boek is het veranderen van mensen en organisaties. Na een inleiding over de klinische benadering van organisatieanalyse volgen de centrale delen van het boek.Deel 1 – Kom binnen in het innerlijk theater van de leiders – beschrijft verschillende types van persoonlijkheden die we op de werkvloer kunnen tegenkomen en concentreert zich op het functioneren van die persoonlijkheden en de consequenties daarvan voor het leven in de organisatie.Deel 2 – De manier van denken veranderen – richt zich op de educatieve technologie die nodig is om de instelling van bestuurders te veranderen. Er komen interventiemethoden aan de orde die tot verandering kunnen leiden.Deel 3 – De psychologische dynamiek van groepen en organisaties – gaat over systeembrede klinische interventies in organisaties.Manfred Kets de Vries, internationaal de meest geprezen Nederlandse managementdenker, is als hoogleraar Leiderschap verbonden aan INSEAD, Fontainebleau. Van zijn hand verscheen eerder bij Uitgeverij Nieuwezijds Het geluk – een handleiding.