Wat je speelt ben je zelf

Auteur:Annie Blokhuis

  • Nederlands
  • 166 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • december 2008
  • Samenvatting

    Wat je speelt ben je zelf beschrijft de waarde van spel en spelbegeleiding voor de ontwikkeling van het individu. Spel is van wezenlijk belang voor de sociale, cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling van het kind. Maar ook voor volwassen mensen met een (verstandelijke) beperking is spel van onschatbare waarde.De kracht van dit boek ligt in een consequente integratie van theorie en praktijk. De theoretisch onderbouwing voor spelbegeleiding (deel 1) wordt duidelijk door veel verhelderende praktijkvoorbeelden. In deel 2 wordt aan de hand van advizen en vooreelden de praktijk van de spelbegeleding uiteengezet. Voor mensen met een (verstandelijke) beperking is specifieke aandacht. Samen met het boek Levena€“de verhalen!, geschreven door Monique Wesselsa€“Reijerse, is dit boek onderdeel van een project over spel en spelbegeleiding van Stichting Philadelphia Zorg.