Wat is onderzoek? / Methoden en technieken voor het Hoger Onderwijs / deel Praktijkboek

Wat is onderzoek? / Methoden en technieken voor het Hoger Onderwijs / deel Praktijkboek


Auteur:Nel Verhoeven

  • Nederlands
  • 404 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Wat is onderzoek? is een heldere inleiding in methoden en technieken van onderzoek. Het geeft antwoord op vragen als: wat is ‘onderzoek doen’ eigenlijk, hoe zet je een onderzoek op, welke stappen moet je nemen, hoe verzamel je gegevens en welke valkuilen zijn er?Deze vierde, geheel herziene druk maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken bijzonder inzichtelijk. Het neemt de student aan de hand om stap voor stap de vaardigheid van het onderzoeken te leren. De nadruk ligt daarbij op het verrichten van praktijkonderzoek, waarvan alle stadia worden doorlopen: van het opzetten van een onderzoek, het verzamelen van gegevens en het analyseren van resultaten, tot het trekken van conclusies en het beoordelen van onderzoeksverslagen. Door veel recente voorbeelden wordt steeds de link gelegd met de praktijk.Bij het boek hoort een website met uitwerkingen van de opgaven, extra verdiepingsmateriaal, ontwerpcasussen, voorbeeld-datasets, powerpointpresentaties en een inleiding in het gebruik van spss. De code voor deze website is alleen beschikbaar bij bestelling van het boek via Boom uitgevers. Wat is onderzoek? is geschikt als inleiding voor studenten in het hoger onderwijs, maar dient ook als naslagwerk voor praktijkonderzoek.