Wat is een natie

Wat is een natie


Auteur:Ernest Renan

  • Nederlands
  • 140 pagina’s
  • Reed Business
  • maart 2013
  • Samenvatting

    Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om bij elkaar te horen.De natie heeft weinig met ras, taalof godsdienst te maken; het is eenhistorisch principe. Samen terugkunnen kijken op een gedeeldverleden en bereid zijn om ook inde toekomst samen te leven, dat iseen natie. Daarmee is de natie eenopen en fl exibele gemeenschap.Dit boek biedt een moderne vertaling en de oorspronkelijketekst van Ernest Renans beroemde lezing uit 1882:Qu’est-ce qu’une nation? De samenstellers Coos Huijsenen Geerten Waling, die de lezing en de auteur inleiden,besluiten het boek met een pragmatisch pleidooi voor een’verlicht patriottisme’.In debatten over de Europese Unie en immigratie staantwee uitersten tegenover elkaar: het verstokte nationalismeen het blinde kosmopolitisme. De benadering van Renanbiedt een gulden middenweg, en vormt daarbij een inspiratiebronvoor een moderne natie.Het voorwoord is van Bas Heijne.