Wat heet wetenschap?

Wat heet wetenschap?


Auteur:A. Chalmers

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • september 1999
  • Samenvatting

    In de jaren zeventig schreef Alan Chalmers een heldere inleiding tot de wetenschapsfilosofie die binnen zeer veel universitaire studies zijn weg heeft gevonden. Het boek gold en geldt als een van de beste introducties in de wetenschapsfilosofie. Nu, twintig jaar later, heeft Chalmers de tekst vrijwel geheel herzien en geschikt gemaakt voor nieuwe generaties studenten. Bestaande hoofdstukken (over o.a. Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend) zijn uitgebreid met nieuwe voorbeelden die aansluiten bij de wetenschappelijke praktijk. Het debat over wetenschap heeft zich ontwikkeld, nieuwe hoofdstukken met nieuwe inzichten zijn toegevoegd (over o.a. het theorema van Bayes, het nieuwe experimentalisme en het realisme-antirealismedebat). Door het naast elkaar analyseren van de verschillende wetenschapsopvattingen, laat dit boek zien tot welke (nieuwe) filosofische vragen de wetenschappelijke verwerking van ervaringen en experimenten aanleiding geeft.Deze nieuwe editie van Wat heet wetenschap is geschikt voor studenten aan vrijwel alle wetenschappelijke opleidingen, maar ook voor niet-studenten interessant.