Wat heb je op je lever?

Wat heb je op je lever?


Auteur:M. De Waal Malefijt

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • AnkhHermes
  • september 1995
  • Samenvatting

    WAT HEB JE OP JE LEVER? Omgaan met uitwendig, inwendig en emotioneel gif Veel chronische ziekten kunnen een gevolg zijn van vergiftiging van de stofwisseling. Door opname van allerlei schadelijke stoffen via de voeding, het drinkwater en het inademen van vervuilde lucht kan er een ophoping ontstaan van gifstoffen in weefsels en organen. Het orgaan dat het meest onder de binnengekomen gifstoffen te lijden heeft, is de lever de vuilverwerkingsdienst van het lichaam. Behalve met het gif van buitenaf heeft de lever ook nog te maken met twee andere grote stromen gif: het inwendige gif (b.v. als bijprodukten geproduceerd door parasieten in de darm) en het emotionele gif (b.v. negatieve gedachten, jaloers gedrag, depressies). Wanneer de gifstoffen niet snel afgebroken en verwijderd worden, ontstaat er een ophoping van giftige stoffen in het lichaam. Het zenuwstelsel, het hormoonsysteem, het immuunsysteem en maag en darmen hebben het meest te lijden onder deze stoffen. Dit boek gaat over de oorzaken en gevolgen van een niet goed functionerende lever en wat daaraan te doen is door middel van voeding, orthomoleculaire preparaten, diverse ontgiftingsmethoden, yoga-oefeningen, osteopathie, massagetechnieken enzovoort. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie voeding en geneesmiddelen, voedselvergiftiging en levensmiddelenhygiene, voedselallergie en voedselintolerantie, factoren die een negatieve invloed op de lever hebben.