Wat Elke Professional Over Verslaving Moet Weten

Auteur:J. van der Stel

  • Nederlands
  • 81 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • december 2007
  • Samenvatting

    Dit boek is onmisbaar voor alle personen die zich, professioneel of in lerende of opleidende rol, in of rond de verslavingszorg bewegen. Het is een unieke publicatie op gebied van kennisoverdracht, bekwaamheidsontwikkeling, onderwijs en opleiding. Dit gedegen overzicht van de belangrijkste onderdelen van verslaving en verslavingszorg kan beschouwd worden als canon en tegelijkertijd als ‘body of knowledge’ van dit vakgebied. De focus is in dit boek gericht op gebruik, misbruik en afhankelijkheid van psychoactieve stoffen, met name op alcohol, heroine, cocaine en cannabis.Hoewel de verslavingszorg in Nederland al meer dan een eeuw bestaat, is er niet eerder een handleiding verschenen dat specifiek voor het hoger onderwijs (m.n. HBO) is geschreven. Aan dit boek liggen geselecteerde teksten – tientallen artikelen, handboeken, richtlijnen en literatuurstudies – ten grondslag die qua actualiteit, leesbaarheid en empirische onderbouwing voldoen aan de hoge normen die de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling stelt. Deze Raad heeft de opdracht om ‘moderne verslavingskunde’ te bevorderen in opleidingen, trainingen en na- en bijscholing van professionals in de gezondheidszorg.De handleiding kent 4 hoofdstukken: Middelen, gebruik en gebruiker Misbruik en verslaving Maatschappelijke gevolgen en overheidsbeleid Behandeling en begeleiding bij verslaving Om ruimte te besparen wordt in de tekst verwezen naar websites wanneer daar uitmuntende en actuele overzichten en praktische informatie over hulpverlening staan.Voor wie?Voor het hoger beroepsonderwijs en iedereen die werkzaam is in de verslavingszorg of geinteresseerd is in verslavingskunde.