Wat Drijft Ons ?

Wat Drijft Ons ?


Auteur:G. Franzen

  • Nederlands
  • 311 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2004
  • Samenvatting

    In Wat drijft ons? beschrijft Giep Franzen,’reclameman van de twintigste eeuw’, zijn fascinatievoor de oorsprong van menselijk gedrag. Waarom doen wij wat wij doen? Deze vraag houdt zowel individuen als organisaties regelmatig bezig en vormt het vertrekpunt van wetenschappen als de psychologie, sociologie, communicatiewetenschap en bedrijfskunde. Het afgelopen decennium is er zelfs een hernieuwde belangstelling voor de motivationele aspecten van het (keuze)gedrag: in hoeverre wordt ons gedrag bepaald door diepere drijfveren – en welke zijn dat?Wat drijft ons? biedt allereerst een overzicht van de ontwikkeling op het gebied van de motivatietheorie in de laatste 150 jaar. Het zet daarnaast de huidige inzichten in basisbehoeften en menselijke doelen gedetailleerd uiteen. Vervolgens gaat het boek in op de rol van het onbewuste en de invloed van de genen en de omgeving op gedrag.Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten en praktijkbeoefenaars diebehoefte hebben aan basiskennis op het gebied van menselijk motivaties. Daarnaastis Wat drijft ons? toegankelijk voor ieder die benieuwd is naar de diepere achtergrondenvan ons dagelijks handelen. En wie is dat niet?