Warmteoverdracht / druk 2

Warmteoverdracht / druk 2


Auteur:J.A. Potting

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • MK Publishing
  • april 1999
  • Samenvatting

    Behandelt de warmteoverdracht voor zover van belang voor toepassing in de industrie. De moeilijkheidsgraad van de stof is zodanig, dat deze het best kan worden behandeld in het derde en vierde semester. Een gedeelte van de stof kan echter prima in de propaedeuse worden behandeld. Alle hoofdstukken bevatten opgaven en zijn uitgewerkt volgens de SPA-methode. Verder is de listing van het nulpuntprogramma opgenomen. Een uitvoerige beschrijving van het nulpuntprogramma vindt u in de uitgave Stromingsleer. Inhoudsopgave: “Inleiding; Warmteoverdracht door geleiding; Warmteoverdracht door stroming; Warmtewisselaars; Warmteoverdracht door straling; Niet-stationaire warmteoverdracht; Opgaven; Tabellen A; Getal van Reynolds; Laplace transformatie; Hulpprogramma’s “