Waren de goden kosmonauten?

Waren de goden kosmonauten?


Auteur:Erich von Daniken

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • AnkhHermes
  • februari 1995
  • Samenvatting

    Dit is de tweeendertigste druk van Waren de goden kosmonauten? Het geeft al aan dat het hier gaat om een klassiek boek. In een boeiend relaas toont Von Daniken aan dat de aarde in het verre verleden bezoek uit de ruimte gehad heeft en dat deze kosmonauten verschillende culturen sterk beinvloed hebben. Er zijn nog sporen van lanceerplaatsen; Er zijn afbeeldingen i grotten en op stenen tafels; Er zijn mythen en sagen over deze ‘goden’, en hun afstammelingen, de halfgoden, enz.; Er zijn beschrijvingen in de bijbel (o.a. Ezechiel I en waar sprake is van Mozes’ Ark des Verbonds), in de Mahabharata en in het Gilgamesh-epos. Er zijn gebouwen of rtiines, waarvan de bouw alleen maar mogelijk was als deze ‘primitieve culturen’ over andere hulpmiddelen dan alleen maar bijlen, hamers, touwen en mankracht beschikten, en er zijn sporen die er op wijzen dat al eerder atoomexplosies op aarde hebben plaatsgehad. Er zijn duizenden jaren oude zeekaarten, waar niet alleen Amerika maar ook de bergen van de Zuidpool onder de ijskap op staan. Prof dr. Fred L. Polak stelt in zijn voorwoord, dat we ons zeer kritisch ten opzichte van dit boek moeten opstellen, maar dat we ons niet voor de feiten mogen afsluiten. ‘Von Daniken stelt weliswaar gedurfde, maar dwingende vragen, die van de zijde der officiele wetenschap aandacht en beantwoording verdienen.’ Die gedurfde ideeen zullen ook voor sceptische geesten een bijzonder stimulerende functie vervullen.