Waarom Jezus Niet Getrouwd Was Met Maria Magdalena

Waarom Jezus Niet Getrouwd Was Met Maria Magdalena


Auteur:John van Schaik

  • Nederlands
  • 140 pagina’s
  • Christofoor
  • april 2006
  • Samenvatting

    Na het lezen van de Da Vinci Code rijzen vele vragen. Heeft de kerk ons 2000 jaar misleid en bedrogen? Het antwoord moet een krachtig nee zijn! Het is de Da Vinci Code die ons op het verkeerde been zet. Tegelijk legt de Da Vinci Code een vinger op een zere plek. De kerk heeft sinds het midden van de negentiende eeuw de geschiedenis van het esoterisch christendom grotendeels niet verteld. Bijgevolg is het esoterisch christendom naar de ketterse zijlijn verdrongen, waar het niet thuishoort. De geschiedenis van het christendom is dringend aan revisie toe. Uitgangspunt daarbij moet volgens de auteur zijn dat het voor de moderne kerkmens en de esotericus gaat om en en in plaats van of of. Het christendom is het verhaal van kerk/traditie en esoterie. De gnostieken uit de late oudheid, de katharen en mystici in de Middeleeuwen, de alchemisten en magiers in de zeventiende eeuw zijn allemaal christenen. Ook de antroposofie is door en door christelijk. Dit boek vertelt in vogelvlucht het verhaal van het kerkelijk en esoterisch christendom.