Waardevol zijn … de wens van ieder mens

Waardevol zijn ... de wens van ieder mens


Auteur:R.S. Macgee

  • Nederlands
  • 195 pagina’s
  • Gideon
  • september 2003
  • Samenvatting

    WAARDEVOL ZIJN…De wens van ieder mens- Je identiteit vinden in Gods aanvaarding – niet in de goedkeuring van mensenRobert S. McGeeIedereen wil iemand zijn. Niemand kan zonder waardering. De vrees voor afwijzing kan zo groot zijn, dat je er alles voor over hebt om de goedkeuring van anderen te verkrijgen. De jacht naar succes en aanzien is voor een groot deel hieruit te verklaren. Op deze weg worden mensen vaak zwaar teleurgesteld. Ze zullen zich nooit volkomen aanvaard weten. Hoe anders is het als je je door God aanvaard weet, op grond van het offer van Jezus Christus. Niet dat je dan ongevoelig bent voor wat anderen over je denken, maar je kent een waarheid die daarboven uitgaat. Je vindt je identiteit in wat God over je zegt. Dit boek van Robert McGee helpt je op weg. Het is van grote therapeutische waarde voor allen die verlangen naar volkomen aanvaarding en een realistische eigenwaarde.200 pagina’s