Vrijwilligers mobiliseren

Auteur:B. Hybels

  • Nederlands
  • 139 pagina’s
  • Gideon
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Vrijwilligers genoeg in de kerk. En werk ook. Maar hoe breng je het werk en de vrijwilligers bij elkaar? Dat is de vraag die Bill Hybels in dit boek stelt en beantwoordt.In de Bijbel lezen we dat je het best kunt werken overeenkomstig de gaven die God je gegeven heeft. Je kunt je gaven ontdekken door een gaventest te doen… en te experimenteren. Gewoon proberen of een bepaalde taak bij je past, door je handen uit de mouwen te steken. Dat brengt leven in de kerk.Om vrijwilligers te mobiliseren, hebben kerkleiders visie, geloof en durf nodig. Leiding geven aan een kerk waar iedereen een taak op zich neemt, is wat anders dan netjes ‘op de tent passen’. Predikanten en kerkenraden hebben de opdracht om kerkgangers op te leiden tot werkers in Gods wijngaard. Of, zoals de apostel Paulus zegt: ‘…om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon.’ En de werkers zullen ontdekken dat niets zoveel voldoening geeft als vrijwillig dienen, zonder er iets voor terug te verwachten.Bill Hybels is medestichter en predikant van de internationaal bekende Willow Creek Community Church in Chicago (VS)