Vraaggericht werken in jeugdhulpverlening

Vraaggericht werken in jeugdhulpverlening


Auteur:M. Welling

  • Nederlands
  • 117 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2002
  • Samenvatting

    Sinds een aantal jaren is er binnen de jeugdhulpverlening meer aandacht voor het vraaggericht werken. Instellingen binnen de jeugdhulpverlening zijn op zoek naar een manier van werken die beter aansluit op de hulpvraag van de client. Het doel is de kwaliteit van de hulp te verbeteren door de overstap te maken van aanbodgericht naar vraaggericht werken in de hulpverlening. Maar wat betekent vraaggericht werken? Wat betekent het voor de professionele deskundigheid? Hoe ziet een vraaggerichte organisatie eruit? Hoe wordt vraaggericht gewerkt in de dagelijkse praktijk en wat voor middelen kunnen ingezet worden om vraaggericht te werken? In dit boek wordt getracht deze vragen te beantwoorden. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussie over vraaggericht werken en aan de implementatie van het vraaggericht werken in de instellingen en de beroepsopleidingen voor de jeugdzorg. Van 1999 tot 2001 heeft in Zuid-Holland het ‘Project vraaggericht werken’ van de Provinciale Samenwerking Jeugdzorg gefunctioneerd. De kennis en ervaring die in deze drie jaar is opgedaan op het terrein van vraaggericht werken is in dit boek gebundeld.Marion Welling is sociaal pedagoog. Zij is werkzaam als beleidsmedewerker bij Cardea Jeugdhulpverlening in Leiden. Zij houdt zich bezig met deskundigheidsbevordering, onderzoek en geeft leiding aan projecten vraaggericht werken en clientenfeedback, zowel bij Cardea als voor externe opdrachtgevers.