Voortgezet technisch lezen in groep 4 – 8

Auteur:L. Ahlers

  • Nederlands
  • 122 pagina’s
  • CPS Uitgeverij
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Deze publicatie is het vierde deel van de serie Doorgaande leeslijn 3- tot 13-jarigen uitgegeven door CPS. Deze reeks ondersteunt basisscholen om een doorgaande leeslijn in het taal-leesonderwijs te realiseren en ervoor te zorgen dat ook risicoleerlingen de landelijke leesdoelen behalen. In de voorgaande delen werd aandacht besteed aan de basisstructuur van een doorgaande leeslijn (deel 1), aan een goede leesstart in groep 1 en 2 (deel 2) en aan aanvankelijk technisch lezen in groep 3 (deel 3). Dit vierde deel beschrijft hoe leerkrachten van groep 4 tot en met 8 het voortgezet technisch leeronderwijs op effectieve wijze kunnen vormgeven. Dat wil zeggen dat 95% van de kinderen de landelijke vastgestelde leesdoelen behaalt. Dit boek beschrijft wat de kenmerken zijn van effectief voortgezet technisch leesonderwijs en hoe leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.