Voorspellen met runen met set runetekens

Voorspellen met runen met set runetekens


Auteur:M.E. Caland

  • Nederlands
  • 186 pagina’s
  • Schors bv, Uitgeverij
  • oktober 1997
  • Samenvatting

    Behalve de functie van gewone lettertekens, die dienden om boodschappen over te brengen en gedachten uit te drukken, bezaten de vierentwintig runen van de Noordeuropese volken, zoals de Germanen, Kelten en Vikingen, ook een magische, rituele en voorspellende functie waarmee de goden en andere hogere machten konden worden aangeroepen. Hetzij ter beantwoording van vragen, hetzij om het leven in het algemeen in bredere, betere banen te leiden. De Romeinse historicus Tacitus schrijft hierover: In het voorspellen met hun lotsorakel waren zij beter dan ieder ander.” Zoals voorspellen met de Tarot slechts met succes kan gebeuren indien de legger vertrouwd is met de betekenis van de symboliek der kaarten, zo is Voorspellen met runen alleen effectief indien de gebruiker van de runen bekend is met de mythologische equivalent van iedere rune. Om dit mogelijk te maken heeft Magdalena Caland in Voorspellen met runen niet alleen iedere rune voorzien van een beschrijving van de oerkracht of godheid die erbij hoort, maar geeft zij bovendien in een alfabetisch supplement een helder overzicht van de Noord-europese mythologie, waardoor het begrip rune in een bij deze tijd passende, duidelijke context wordt geplaatst en zo het voorspellen ermee begrijpelijk en zinvol wordt. Omdat de schrijfster een eenvoudige manier voor het maken van eigen ‘runenstenen’ en verschillende technieken van runen leggen en lezen beschrijft, is Voorspellen met runen een waardevol boek voor iedereen die uit verwante culturele achtergronden meer aan de weet wil komen over de toekomst.