Voorspel tot Duin / 2 Huis Harkonnen / druk Heruitgave

Auteur:Brian Herbert

  • Nederlands
  • 582 pagina’s
  • Boekerij
  • november 2008
  • Samenvatting

    Hertog leto Atreides is na zijn eerste confrontatie met baron Vladimir Harkonnen, de eerzuchtige leider van Huis Harkonnen, als overwinnaar uit de strijd gekomen. Jong en onervaren als hij is, deze overwinning heeft hem veel invloed opgeleverd in de Landsraad, die samen met de keizer regeert over het bekende universum. Dit tot ongenoegen van baron Vladimit, die nieuwe plannen smeedt om zijn aartsvijand, Huis Atreides, ten val te brengen.