Voorbij De Grenzen Van De Natuurwetenschap

Voorbij De Grenzen Van De Natuurwetenschap


Auteur:Rudolf Steiner

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Christofoor
  • december 2002
  • Samenvatting

    In de huidige natuurwetenschap is het wezen van de mens uit het zicht verdwenen. In deze reeks voordrachten legt Steiner het fundament voor een radicaal nieuwe wetenschapsbeoefening. Uitgaande van de klassieke vragen naar het wezen van de materie en het bewustzijn ontwikkelt hij een wetenschappelijke antroposofische scholingsweg die leidt tot drie fundamenteel nieuwe onderzoeksmethodes, de imaginatie, de inspiratie en de intuitie. De grondslagen van deze speciaal op de wetenschap toegesneden scholingsweg bestaan uit de goetheanistische fenomenologie en uit de studie van het filosofische hoofdwerk van Steiner, De filosofie van de vrijheid. In tegenstelling tot de huidige zogenaamde waardevrije wetenschap ontstaat hieruit een wetenschap die in alle opzichten menswaardig is. Het nawoord bij deze uitgave is van Dick van Romunde, de Nederlandse kenner van dit werk bij uitstek, die al jarenlang aan deze nieuwe onderzoeksmethode werkt.