Voorbehouden handelingen / Kwalificatieniveau 5 / deel Werkcahier + CD-ROM

Auteur:Transferpunt Vaardigheidsonderwijs

  • Nederlands
  • 236 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2007
  • Samenvatting

    Het cahier Voorbehouden handelingen is het oude cahier Voorbehouden handelingen aangevuld met de informatie over infusie uit het oude werkcahier Ondersteunen medisch handelen. Dat betekent dat aan het cahier Voorbehouden handelingen het volgende is toegevoegd: Het vervangen van een toedieningssysteem Het voorbereiden van en assisteren bij het inbrengen van een perifeer infuus Het verwijderen van de perifere intraveneuze canule Het toedienen van medicijnen via het infuus Het toedienen van bloed Inclusief de cd-roms Infusie en Voorbehouden en risicovolle handelingen. Voor wie?Dit werkcahier is bestemd voor de opleiding hbo-verpleegkunde.