Voor het onderzoek

Voor het onderzoek


Auteur:Hans van Keken

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • november 2010
  • Samenvatting

    Een onderzoek staat of valt met een helder geformuleerde probleemstelling, de beschrijving van een kwestie zoals jij die wilt gaan onderzoeken. Bij praktijkonderzoek gaat het altijd om zaken die in de beroepspraktijk spelen. Dat hoeft niet een probleem te zijn. Aanleiding tot je onderzoek kan ook de wens zijn om meer inzicht en kennis ter verbetering van die praktijk. De kunst is om je onderzoekskwestie zo duidelijk en verantwoord mogelijk met behulp van vooronderzoek te verwoorden.In Voor het onderzoek zijn verschillende manieren gegeven om een probleemstelling, en vervolgens hoofdvraag en deelvragen te formuleren. Stap voor stap wordt duidelijk hoe je deze vragen kunt inperken en hoe je gebruik kunt maken van vakliteratuur. Daarnaast gaat het boek over onderzoeksethiek: hoe ga je om met zaken die boven komen naar aanleiding van jouw probleemstelling, welke eisen kan een opdrachtgever stellen, waar zijn jouw grenzen als onderzoeker? Met behulp van de opdrachten en de checklist aan het eind van elk hoofdstuk kun je nagaan of je nog op het goede spoor zit. Een uitgebreide uitwerking van de opdrachten is achter in het boek opgenomen. De praktische insteek en de heldere uitleg vormen zeker een handvat in de ingewikkelde onderneming die onderzoeken kan zijn.Een bijlage over het verantwoorden van literatuur en ander aanvullend materiaal vind je op www.voorhetonderzoek.nl.