Voor de verandering

Voor de verandering


Auteur:Joep Brinkman

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2009
  • Samenvatting

    In veel beroepen houdt men zich bezig met de beinvloeding van het gedrag en het welzijn van anderen. Voor de verandering biedt deze mensen een brede en veelzijdige inleiding op de theorie van en de thema’s uit de veranderkundige discipline bij uitstek, de agogiek. Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor je tentamens leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.Het boek behandelt op toegankelijke wijze de begeleiding van veranderingsprocessen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. Daarnaast gaat het uitgebreid in op het methodisch handelen en de daarvoor benodigde vaardigheden. Hierbij staat de praktijk steeds centraal: de theorie wordt behandeld aan de hand van tal van concrete voorbeelden, waarna de consequenties voor het agogisch handelen eruit worden afgeleid. Aan gesprekstechniek is, net als aan voorlichting, een apart hoofdstuk gewijd.Met de Campuz Creditcard bij het boek krijg je gratis toegang tot de website met daarop:- Toetsen met feedback(bij hoofdstuk 1 t/m 5 en 9)- verwerkingsopdrachten met uitwerkingen