Volksgezondheid En Gezondheidszorg

Volksgezondheid En Gezondheidszorg


Auteur:P. van Der Maas

  • Nederlands
  • 397 pagina’s
  • Elsevier
  • 3
  • september 2005
  • Samenvatting

    Onderwerpen als public health, preventie, sociale geneeskunde, en structuur en functioneren van de gezondheidszorg behoren een duidelijke plaats in het onderwijs aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen te hebben. Deze gedachte heeft geleid tot het ontwikkelen van het leerboek Volksgezondheid en gezondheidszorg. Het boek geeft een beknopt overzicht van de verdeling van gezondheid en ziekte binnen de bevolking, van mogelijkheden voor preventie, en van de inrichting van de gezondheidszorg. Rode draad daarbij is het verband tussen volksgezondheid en gezondheidszorg. Het boek beoogt daarmee een brug te slaan tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds en kennis over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg anderzijds.Deze derde druk van Volksgezondheid en gezondheidszorg is inhoudelijk geheel herzien. Het boek is uitgebreid van acht naar twaalf hoofdstukken en bestaat uit vijf delen: Volksgezondheid, Preventie, Gezondheidszorg, Onderzoek en Sociale geneeskunde.Volksgezondheid en gezondheidszorg is primair bedoeld voor studenten, maar het boek is tevens geschikt voor professionals en beleidsmedewerkers in de gezondheidszorg en andere belangstellenden die zich op de hoogte willen stellen van achtergronden en recente ontwikkelingen in de volksgezondheid en gezondheidszorg.De redacteuren, prof.dr. J.P. Mackenbach en prof.dr. P.J. van der Maas, zijn beiden verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam; de eerste als hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, de tweede als decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur. Aan het boek werkte een groot aantal deskundigen mee.