Volksgezondheid en gezondheidszorg

Volksgezondheid en gezondheidszorg


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 509 pagina’s
  • Reed Business
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Volksgezondheid en gezondheidszorg is primair geschreven als leerboek voor studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar is ook goed leesbaar voor iedereen die, al dan niet beroepshalve, op de hoogte wil blijven van recente ontwikkelingen in de volksgezondheid en gezondheidszorg.Vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied is de vierde druk geheel vernieuwd. Het boek bevat een schat van actuele gegevens over alle besproken onderwerpen. Het omvat drie delen: Volksgezondheid, Preventie en Gezondheidszorg, en tien thematische bijdragen o.a. over onderzoeksmethoden, forensische geneeskunde, vergrijzing, en etnische verschillen in gezondheid. Het boek slaat een brug tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds en kennis over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg anderzijds.Kijk op http://service.elseviergezondheidszorg.nl en klik op online boekextensions voor mogelijke aanvullingen, actuele ontwikkelingen en nieuwe oefenstof. Reacties van docenten en studenten op het boek en/of de website zijn zeer welkom. Klik daarvoor op reactieformulier.De redacteuren, prof.dr. J.P. Mackenbach en prof.dr. P.J. van der Maas, zijn beiden verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam. De eerste is hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, de tweede is als hoogleraar aan dezelfde afdeling verbonden en daarnaast voorzitter van de Raad voor Gezondheidsonderzoek. Aan het boek werkte een groot aantal deskundigen mee.