Volg Mij

Volg Mij


Auteur:Peter Wierenga

  • Nederlands
  • 198 pagina’s
  • Vuurbaak B.V.
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    ‘Volg mij’ is een ander boek over missionair-zijn: persoonlijk en inspirerend.Het wil je uitdagen om je leefomgeving te zien als de plek waar je mee vorm kunt geven aan Gods plan de wereld te redden. Peter Wierenga en Jurrien Robbe hebben in ‘Volg mij’ hun jarenlange kennis over toerusting en missionair-zijn samengevoegd. In het boek komen veel vragen (thema’s) aan bod, bijvoorbeeld: – Hoe komen mensen tot geloof en speel ik daar een rol in?- Wat betekent Gods missie voor mijn leven?- Welke blokkades zijn er bij mij en bij anderen en hoe ga ik die te lijf?- Wat kan ik en wat kan mijn gemeente doen?In elk hoofdstuk staan korte bijbelstudies, ook steeds een waarin Petrus als voorbeeld voor nu wordt gebruikt.’Volg mij’ is heel geschikt als persoonlijk studieboek en als projectboek in de kleine groep of de gemeente. Peter Wierenga en Jurrien Robbe – beiden werkzaam voor OOG (Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten) – hebben decennialange ervaring in het toerusten van christenen en kerken.