Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh


Auteur:Edgar Lein

  • Nederlands
  • 267 pagina’s
  • Zuid Boekproducties
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Krachtige penseelstreken en schitterende kleuren kenmerken het werk van Vincent van Gogh, de wegbereider van de moderne schilderkunst. Kunsthistoricus Edgar Lein schetst het tragische levensverhaal van deze geniale schilder, met als leidraad de intensieve briefwisseling van Vincent en zijn broer Theo. Tot aan zijn dood schept Vincent van Gogh, ondanks alle moeiten, zoals constant nijpend geldgebrek en vlagen van waanzin, een omvangrijk oeuvre. ‘De sterrennacht over de Rhone’, ‘De zaaier’ en zijn talrijke zelfportretten spreken velen tot de verbeelding. Het zwaartepunt van dit boek wordt gevormd door de 200 schitterende kleurenreproducties van de mooiste schilderijen van Vincent van Gogh.