Vikingen !

Auteur:A. Willemsen

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • oktober 2004
  • Samenvatting

    Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, 800-1000.Dit boek schetst een beeld van de woelige tijd tussen 800 en 1000 in deze streken, die zwaar te lijden hadden onder de overvallen van de Vikingen. Via de Rijn drongen de Noormannen diep het rijk van de Franken binnen, waar ze onder meer Keulen, Bonn, Aken, Dorestad, Utrecht, Zutphen, Luik en zelfs de afgelegen abdij Prum in de Eifel overvielen.De Vikingen waren echter niet alleen maar belust op roem en rijkdom. Zo namen zij de Karolingische modetrends over op het gebied van sieraden en kleding en ook brachten ze het christendom van de Rijn naar Scandinavie.