Vijf eeuwen opvoeden in Nederland

Auteur:Nelleke Bakker

  • Nederlands
  • 727 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Opvoeding is een thema van alle tijden. Sinds mensenheugenis wordt er al geklaagd over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en zijn mensen op zoek naar de beste manier om kinderen en jongeren kennis, maar ook normen en waarden bij te brengen. Tegelijkertijd zijn in de loop der eeuwen de sociaal-economische, politieke en culturele omstandigheden ingrijpend veranderd, en daarmee ook de opvattingen over opvoeding en onderwijs. Vijf eeuwen opvoeden in Nederland biedt een compleet overzicht van de geschiedenis van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening in Nederland vanaf ongeveer 1500. Het boek behandelt in vier delen de onderwerpen Pedagogische stromingen, Kind, jeugd en gezin, Speciale opvoeding en Onderwijs. Elk deel is opgebouwd uit afzonderlijke hoofdstukken die gewijd zijn aan de Republiek, de negentiende eeuw en de twintigste eeuw.Veel aandacht wordt besteed aan het historisch kader waarbinnen de ontwikkeling van opvoeding en onderwijs zich afspeelde. Samen met de grote hoeveelheid deels uniek beeldmateriaal en de vele bronfragmenten maakt dit Vijf eeuwen opvoeden in Nederland tot een boeiend en levendig overzichtswerk, onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met of geinteresseerd is in de theorie en praktijk van onderwijs en opvoeding.Over de auteursDr. Nelleke Bakker is universitair hoofddocent Historische Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.Dr. Jan Noordman was tot 2005 universitair hoofddocent Historische Pedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden is universitair docent Historische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.