Vesalius

Vesalius


Auteur:Joris Tulkens

  • Nederlands
  • 276 pagina’s
  • Davidsfonds
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    In 1559 verhuist Andreas Vesalius, de beroemde anatoom, naar het Spaanse hof. Hij maakt er kennis met Fernando de Valdes, die als grootinquisiteurverantwoordelijk is voor de gruwelijke ketterverbrandingen die overal plaatsvinden.Valdes vraagt Vesalius om als arts voor de inquisitie te werken. Vesalius weigert, maar Valdes blijft Andreas van nabij volgen. Wanneer hij ontdekt datde Brusselaar plannen heeft voor een studie over de menselijke ziel, slaat zijn interesse om in vijandigheid. Het leven en het welzijn van de familieVesalius staan op het spel…Over de vijf jaar die Vesalius doorbracht aan het Spaanse hof is maar weinig bekend. Op het einde van die periode ondernam hij een bedevaart naarhet Heilig Land, maar de reden van die reis blijft voorwerp van speculatie. In Vesalius vertelt Joris Tulkens wat er gebeurd zou kunnen zijn. Met respect voor de historische feiten vult hij de gaten op en maakt van Vesalius’ verhaal een spannende historische thriller. Ook in zijn romans ‘De verloren droom van Pieter Gillis’ en ‘Johanna de Waanzinnige’ bewoog hij zich op de grens tussen feit en fictie.