Verzorgingssociologie voor de gezondheidszorg en hulpverlening

Verzorgingssociologie voor de gezondheidszorg en hulpverlening


Auteur:Wessel Visser

  • Nederlands
  • 367 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2000
  • Samenvatting

    De groeiende individualisering, anonimiteit, de toename van loosheid en onverschilligheid van mensen jegens elkaar, het zijn de actuele en verontrustende verschijnselen van deze tijd. Ze roepen vragen op als boe mensen zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke zorg zij voor elkaar hebben: maatschappelijke vragen waar ook de sociologie zich van oudsher mee bezighoudt. in verzorgingssociologie wordt deze problematiek uitgewerkt aan de hand van zes theorieen: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch interactionisme en de etiketteringtheorie, de disciplineringtheorie en het poststructuralisme, de kritische theorie, de civilisatietheorie en het postmodernisme. Als invalshoeken zijn gekozen individuele probleemsituaties, zorg- en hulpverleningssituaties, beleid van instellingen en de verzorgingsstaat. Elke benadering wordt geillustreerd aan de hand van actuele teksten uit tijdschriften en dagbladen. Aan het eind van het boek zijn opdrachten en discussievragen, praktijkopdrachten en een doelgroepanalyse opgenomen. ‘ Studenten kunnen na het bestuderen van het boek complexe probleemsituaties in de zorg, hulp- en dienstverlening analyseren. Daarnaast zijn zij in staat discussies te voeren over de context van clientproblemen, clientsystemen en de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat. verzorgingsociologie is bestemd voor studenten in de geneeskunde en gezondheidszorg, sociaal – psychologische hulpverlening, sociaal pedagogische hulpverlening en studenten journalistiek.