Verzorgen Van Barenden, Kraamvrouwen En Pasgeborenen

Verzorgen Van Barenden, Kraamvrouwen En Pasgeborenen


Auteur:H.P.M. van der Maat

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    De uitgave Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen maakt deel uit van de serie Traject V&V, een compleet pakket leermiddelen voor het samenhangend opleidingsstelsel voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen. De uitgave is bestemd voor de opleiding tot verzorgende op kwalificatieniveau 3 en is geschikt voor zowel de beroepsopleidende als de beroepsbegeleidende leerweg. Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen bevat de leerstof die nodig is om de eindtermen van deelkwalificatie 311 te behalen. De eindtermen zijn op inhoudelijk verantwoorde wijze over de hoofdstukken verdeeld. De uitgave bevat een theoretisch gedeelte, een onderdeel praktijksituaties en een onderdeel vaardigheden. Bij het ontwikkelen van Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen is uitgegaan van de beroepspraktijk van verzorgende, alsmede van de verschillende leerstijlen van deelnemers.