Boekbeschrijvingen

Verzoening


Auteur:C.J. den Heyer

  • Nederlands
  • Kok
  • augustus 1998
  • Samenvatting

    Het woord ‘verzoening’ roept tegenstrijdige gevoelens op. De een ziet het als de kern van het christelijk geloof, de ander zingt slechts met moeite dat ‘het verzoenend sterven van Jezus het rustpunt van ons hart’ is. In dit verschil van inzicht gaat het om veel meer dan de interpretatie van enkele bijbelteksten. De discussie over de verzoening roept in feite de gehele bijbel ‘ter verantwoording’: wat is zonde en schuld, maar ook: wat is genade en vergeving? Hoe kunnen woorden als ‘straf en ‘genoegdoening’ een plaats krijgen in een beeld van God dat ook door ‘liefde’ en ‘trouw’ kan worden getypeerd? Het Nieuwe Testament blijkt veelkleurig te zijn. Het bevat een rijke verscheidenheid aan beelden en metaforen. Over de betekenis van het leven en sterven van Christus bestond in de vroegchristelijke gemeente geen eenstemmigheid en werd genuanceerd gedacht. Die wetenschap schept ook voor vandaag ruimte en biedt de mogelijkheid tot een creatieve interpretatie van klassieke geloofsvoorstellingen.

    Exit mobile version