Verzameld werk

Verzameld werk


Auteur:Plato

  • Nederlands
  • Samenvatting

    Plato – zijn naam is voor bijna iedereen een begrip. Voor de Nederlandse lezer is zijn magistrale oeuvre nu toegankelijk in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. De zeventien delen van het VERZAMELD WERK van Plato (427-347 v. Chr.) maken een ding duidelijk: als eerste en als laatste in de geschiedenis schreef Plato wijsgerige beschouwingen in prachtig proza en schiep hij literair werk dat baanbrekende filosofie bevat.in dit deel van het VERZAMELD WERK gaat de discussie tussen de briljante jongeman Theaitetos en een vreemdeling uit Elea die tot de kring rond Parmenides en Zeno behoort. In hun gesprek gaan zij op zoek naar de ware aard van de sofisten – de destijds zeer populaire, maar door Plato verafschuwde lerarenpolitici-filosofen. In De sofist – een werk dat rijk is aan hilarische momenten – komen vele vragen aan de orde die er nog altijd toe doen.