Vervlogen visioenen

Vervlogen visioenen


Auteur:Syp Wynia

  • Nederlands
  • Reed Business
  • april 2014
  • Samenvatting

    VERVLOGEN VISIOENENHet begon zo opgewekt, de Europese eenwording.Maar gaandeweg worden steeds vaker dreigementengebruikt om de overdracht van macht en geldaan Brussel te verkopen: de welvaart verdwijnt, metde vrede is het gedaan. Intussen vertilt de EuropeseUnie zich. Zij neemt te veel taken op zich en wilalles centraal vanuit Brussel regelen. De steun van deburgers ebt weg.Elsevier-redacteur Syp Wynia was als scholier algefascineerd door Europa, maar een Europa-gelovigeis hij nooit geworden – ook niet toen hij in de jarennegentig als journalist in Brussel werkte. Zijn scherpeobservaties over de Europese Unie en zijn kritischeanalyses trekken veel aandacht. In Vervlogen visioenenzijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europeseeenwording en de rol van Nederland daarin.