Verval en ondergang van het Romeinse Rijk

Auteur:Edward Gibbon

  • Nederlands
  • 963 pagina’s
  • Olympus
  • april 2005
  • Samenvatting

    Verval en ondergang van het Romeinse Rijk verscheen oorspronkelijk in 1788 en is nog altijd het standaardwerk over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het heeft voor de moderne lezer nog niets aan genialiteit, eruditie en helderheid van stijl ingeboet. Gibbon behandelt meer dan veertien eeuwen klassieke geschiedenis: de verspreiding van het christendom, de volksverhuizingen van de Barbaren, de plunderingen van Rome, de kruistochten, de veroveringen door Djengis Khan en de opkomst van de Islam.