Vertel mij wat

Vertel mij wat


Auteur:R. Kerseboom

  • Nederlands
  • 158 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Kinderen luisteren graag naar verhalen. Verhalen vertellen is daarom een goede manier om kinderen die het moeilijk hebben te helpen. Ook (psycho)therapeuten ontdekken hiervan steeds meer de mogelijkheden. Dit boek laat zien hoe verhalen op verschillende niveaus een rol kunnen spelen in de hulpverlening aan jonge kinderen – aan kinderen die bepaalde gebeurtenissen niet kunnen verwerken, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, faalangstig, teruggetrokken of juist agressief zijn. Het vertellen van met zorg uitgezochte verhalen kan kinderen helpen anders te kijken naar ingewikkelde zaken op hun levenspad. Daardoor ontstaat nieuwe speelruimte en kunnen effectievere oplossingen voor problemen worden gevonden. Kinderen kunnen actief worden betrokken bij het creeren van een eigen verhaal. De karakters in dat verhaal – fantasiefiguren of dieren – scheppen voldoende afstand om ook taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken. Het eerste deel van dit boek gaat nader in op de theoretische achtergronden en beoogt inzicht te geven in de werking, de functies en het gebruik van helende verhalen. Het tweede deel laat het doelgerichte gebruik van verhalen in een therapeutische setting zien. De rode draad wordt hier gevormd door het verhaal van het jongetje David, een casusbeschrijving uit de praktijk. In het laatste deel geeft de auteur een uitgebreide praktische handleiding waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Ze geeft ook tips over hoe de verhalen in (psycho)therapie kunnen worden verwerkt. De verhalen die zij rondom verschillende thema?s op maat heeft gemaakt, kunnen daarbij als leidraad en inspiratiebron dienen. Vertel mij wat is geschreven voor psychotherapeuten, (ortho)pedagogen en andere hulpverleners of leerkrachten die hun behandelwijze willen verbreden. Het is ook een geschikt zelfhulpboek voor ouders en andere opvoeders die kinderen actief willen ondersteunen bij het oplossen van problemen en het aanleren van ander gedrag.