Verslaving EBOOK

Verslaving


Auteur:Ruud Rutten

  • Nederlands
  • Reed Business
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    De kennis over verslaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit boek geeft als eerste een actueel, breed en praktisch overzicht daarvan. Zowel de zorg aan verslaafden als de preventie en de behandeling van verslaving staan centraal. Specialisten uit het veld bieden de nieuwste inzichten in sociaal-culturele verslavingsmechanismen, erfelijkheid, neurobiologie en leer- en ontwikkelmechanismen en geven de onderlinge samenhang hierin aan.Verslaving omvat drie delen. In het eerste deel, Verslaving en verslavingszorg, wordt uitleg gegeven over het fenomeen verslaving met al haar sociale, psychische en biologische aspecten. Daarnaast komen kwaliteitsbeleid en patientenperspectief aan de orde. Speciale aandacht is er voor het vakgebied van de verslavingsverpleegkunde, dat sterk in ontwikkeling is.Het tweede deel, Methodische aanpak van verslavingsproblematiek, is gewijd aan indicatiestelling en diagnostiek, preventie, behandelen en rehabiliteren.Deel drie, Verslavingszorg voor verschillende doelgroepen, behandelt de zorg voor jongeren, ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patienten. Ook verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg komen aan de orde.Verslaving is een standaardwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met verslavingsproblematiek, met name verpleegkundigen, sociaal werkenden, vaktherapeuten en studenten op hbo- en post-hbo-niveau. De redactie van Verslaving is al jaren actief in de verslavingszorg, zowel in uitvoering en ontwikkeling van zorg als op het gebied van onderzoek en onderwijs.