Verraad loert overal

Verraad loert overal


Auteur:Henk van de Berkt

  • Nederlands
  • 96 pagina’s
  • Samenvatting

    Verzet in Friesland vertelt het waargebeurde verhaal over de verzetsgroep op Liauckamastate, een boerderij in het Friese dorp Sexbierum. Rients Bruinsma en zijn zwager Rients Westra vormen samen met een aantal onderduikers een verzetsgroep. Ze vinden zelf dat ze geen andere keus hebben dan zich te verzettenen gaan met elkaar de strijd aan tegen de Duitse overhhersing. In dit eerste deel wordt het verhaal verteld tot september 1943. Het tweede deel “gevallen voor de vrijheid” zet het verhaal voort. De verzetsgroep wordt verraden en valt uiteen.