Verplegende elementen voor verzorgenden 2 / 304

Auteur:T.J.G.M. Hazelhof

  • Nederlands
  • 324 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    De uitgave Verplegende elementen voor verzorgenden 2 maakt samen met Verplegende elementen voor verzorgenden 1 deel uit van de serie Traject V en V, een compleet pakket leermiddelen voor het samenhangend opleidingsstelsel voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen. De uitgave is bestemd voor de opleiding tot verzorgende op kwalificatieniveau 3 en is geschikt voor zowel de beroepsopleidende als de beroepsbegeleidende leerweg. Verplegende elementen voor verzorgenden 2 bevat samen met Verplegende elementen voor verzorgende 1 de leerstof die nodig is om de eindtermen van deelkwalificatie 304 te behalen. De eindtermen zijn op inhoudelijk verantwoorde wijze over de hoofdstukken verdeeld. De hoofdstukken bevatten alle een theoretisch gedeelte, een onderdeel praktijksituaties en een onderdeel vaardigheden. Bij het ontwikkelen van Verplegende elementen voor verzorgende 2 is uitgegaan van de beroepspraktijk van verzorgenden, alsmede van de verschillende leerstijlen van deelnemers.