Verplegen verstandelijke gehandicapten

Auteur:G.T.M. Burger

  • Nederlands
  • 226 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • maart 2005
  • Samenvatting

    Verplegen van verstandelijk gehandicapten.Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 4 en 5 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verpleegkunde. Het boek behandelt de verstandelijk gehandicaptenzorg in haar volle breedte. Na een orientatie op zorgvaders met een verstandelijke handicap wordt ingegaan op veelvoorkomende complicaties, op het vaststellen van de hulpvraag en op diverse strategieen voor benadering en behandeling. Ook wordt stilgestaan bij specifiek hulpvragen en de begeleiding daarbij. Hierbij kan gedacht worden aan slechtziendheid, agressie, stervensbegeleiding en ziekenhuisopname. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van relevante wetgeving en een beschrijving van de voorzieningenstructuur.